Program Mazowieckiego Forum Inwestycyjnego

14 LISTOPAD // KRAMNICE MIEJSKIE, ul. 1 Maja 21, Sochaczew

godz. 9.30 – 10.00 - Rejestracja gości i poczęstunek kawowy

godz. 10.00 – 10.10 - Powitanie gości (s.t.)– Pan Piotr Osiecki, Burmistrz Miasta Sochaczew

godz. 10.10 – 10.50 - Sochaczew Miasto Strategicznie Położone – Pani Beata Budzyńska, Kierownik Referetu Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej

godz. 10.50 – 11.10 - Specjalna strefa ekonomiczna - silny magnes dla inwestorów – Pan Rafał Karolczak, Specjalista ds. Pozyskiwania Inwestora, Łódzkej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

godz. 11.10 – 11.30 - Gaz jako alternatywa na terenie Mazowsza – Pan Jerzy Trzciński, Prezes Sime Polska

godz. 11.30 – 12.00 - Atrakcyjność inwestycyjna Mazowsza – Pani Karolina Kozłowska, Ekspert Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

godz. 12.00 – 12.30 - Przerwa kawowa, networking

godz. 12.30 – 13.00 - Ziemia Chełmońskiego atrakcyjnym terenem inwestycyjnym – Pani Urszula Ciężka, Wójt Gminy Radziejowice

godz. 13.00 – 13.30 - Węzeł Wiskitki i jego potencjał – Pan Grzegorz Miastowski, Wójt Gminy Wiskitki

godz. 13.30 – 13.50 - Rola BGK w finasowaniu inwestycji samorządowych – Pan Paweł Lisowski Dyrektor ds.. Współpracy z Samorządami Terytorialnymi, Bank Gospodarstwa Krajowego

godz. 13.50 – 14.20 - Dotacje UE dla rozwoju przedsiębiorstw - nowa perspektywa, nowe możliwości – Pan Maciej Pudo Ekspert w zakresie finansowania projektów społeczno-gospodarczych i infrastrukturalnych

godz. 14.20 – 14.30 - Podsumowanie MFI – Pani Beata Budzyńska, Kierownik Referetu Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej

godz. 14.30 - Lunch

Tereny Inwestycyjne

Aktualności

  • Do grona patronów i partnerów MFI dołączyły w maju następujące instytucje: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Polsko-Turecka Izba Gospodarcza, Ambasada Austrii, Powiatowa Izba Gospodarcza w Sochaczewie.

    Więcej...
  • 15 kwietnia 2013 r. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński podjął decyzję o objęciu Mazowieckiego Forum Inwestycyjnego w Sochaczewie honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

    Więcej...
  • 28 marca 2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyjął propozycję objęcia honorowego patronatu nad Mazowieckim Forum Inwestycyjnym.

    Więcej...


Organizatorzy

Urząd Miejski w Sochaczewie
Referat Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew
tel.: +48 46 862 22 35 w. 315
mobile: +48 603 755 585
e-mail: Beata.Budzynska@sochaczew.pl