Kontakt

Beata Budzyńska
Kierownik Referatu
Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej

tel.: +48 46 862 22 35 w. 315
mobile: +48 603 755 585
e-mail: Beata.Budzynska@sochaczew.pl
(francophone)


Magdalena Matych
Inspektor Referatu
Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej

tel.: +48 46 862 22 35 w. 307
e-mail: Magdalena.Matych@sochaczew.pl
(English speaking contact)

Adres korespondencyjny:
Urząd Miejski w Sochaczewie
ul. 1 Maja 16, 96-500 Sochaczew

Tereny Inwestycyjne

Aktualności

  • Do grona patronów i partnerów MFI dołączyły w maju następujące instytucje: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Polsko-Turecka Izba Gospodarcza, Ambasada Austrii, Powiatowa Izba Gospodarcza w Sochaczewie.

    Więcej...
  • 15 kwietnia 2013 r. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński podjął decyzję o objęciu Mazowieckiego Forum Inwestycyjnego w Sochaczewie honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

    Więcej...
  • 28 marca 2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyjął propozycję objęcia honorowego patronatu nad Mazowieckim Forum Inwestycyjnym.

    Więcej...


Organizatorzy

Urząd Miejski w Sochaczewie
Referat Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew
tel.: +48 46 862 22 35 w. 315
mobile: +48 603 755 585
e-mail: Beata.Fastyn@sochaczew.pl