O forum

      Idea organizacji Forum Inwestycyjnego w Sochaczewie zrodziła się latem 2011 r., podczas przygotowań do organizowanej wspólnie z Agencją Rozwoju Mazowsza S.A. konferencji projektowej „Możliwości inwestycyjne w Sochaczewie” (Hotel Chopin w Sochaczewie, 26 października 2011 r.). Równolegle z pracami nad przygotowaniem tej konferencji trwały przygotowania do I Sochaczewskiego Forum Inwestycyjnego. Miało ono miejsce w Hotelu Chopin 24 listopada 2011 r. i spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony władz samorządowych powiatu sochaczewskiego, lokalnego biznesu i zaproszonych firm. Sukces I SFI potwierdził nasze założenia i stanowisko, że potrzeba nam takiej formy promocji miasta i jego oferty inwestycyjnej, gdyż dopiero aktywna polityka proinwestycyjna samorządu przynosi pożądane rezultaty. Już na przełomie 2011 i 2012 r. ruszyły zatem przygotowania do II SFI.
      II Sochaczewskie Forum Inwestycyjne miało miejsce 13 września 2012 r. w Dworku Magnat w Sochaczewie. Honorowym patronatem objął je Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Gospodarki Pan Waldemar Pawlak. W gronie patronów i partnerów instytucjonalnych znalazły się instytucje takie jak ARM S.A., PAIiIZ, PARP, ŁSSE, Alliance Française oraz ambasady i izby gospodarcze reprezentujące osiem państw. Wydarzenie promowane było przez dedykowaną mu stronę internetową www.investin.sochaczew.pl oraz 10 partnerów medialnych, m.in. dziennik Polska The Times. Dzięki zaangażowaniu władz miejskich i wsparciu 15 firm, które zostały sponsorami wydarzenia udało się zorganizować je na bardzo wysokim poziomie.
      W II SFI wzięło udział w sumie ponad 100 zaproszonych gości, w tym przedstawiciele 61 firm. Na liście gości Forum znaleźli się m.in. przedstawiciele firm z branży nowych technologii, IT, motoryzacji, logistyki i transportu, włókienniczej, medycznej i telekomunikacyjnej. Wśród nich nie zabrakło również gości zagranicznych, reprezentujących firmy francuskie, belgijskie, amerykańskie, indyjskie i tajwańskie.
      Już w toku przygotowań do organizacji II SFI pojawiały się głosy, że dobrze byłoby nadać tej imprezie rangę wydarzenia regionalnego, a nawet ogólnopolskiego. Sukces II Forum Inwestycyjnego w Sochaczewie dobitne taką potrzebę potwierdził i już na podsumowaniu II SFI burmistrz Miasta Sochaczew Pan Piotr Osiecki zaprosił zgromadzonych gości na 14 listopada 2013 r. do Sochaczewa na Mazowieckie Forum Inwestycyjne.

Tereny Inwestycyjne

Aktualności

  • Do grona patronów i partnerów MFI dołączyły w maju następujące instytucje: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Polsko-Turecka Izba Gospodarcza, Ambasada Austrii, Powiatowa Izba Gospodarcza w Sochaczewie.

    Więcej...
  • 15 kwietnia 2013 r. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński podjął decyzję o objęciu Mazowieckiego Forum Inwestycyjnego w Sochaczewie honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

    Więcej...
  • 28 marca 2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyjął propozycję objęcia honorowego patronatu nad Mazowieckim Forum Inwestycyjnym.

    Więcej...


Organizatorzy

Urząd Miejski w Sochaczewie
Referat Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew
tel.: +48 46 862 22 35 w. 315
mobile: +48 603 755 585
e-mail: Beata.Fastyn@sochaczew.pl