28 marca 2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyjął propozycję objęcia honorowego patronatu nad Mazowieckim Forum Inwestycyjnym. W jego liście skierowanym do Burmistrza Miasta Sochaczew czytamy m.in. „Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Mazowsza przekłada się na jakość życia wszystkich mieszkańców regionu. Istnienie dobrze prosperujących i otwartych na współpracę firm jest naszą wizytówką, a nowoczesne zarządzanie, wysokie standardy pracy, dobre wyniki oraz kierowanie się zasadami etyki to wartości, na które coraz częściej stawiają mazowieccy przedsiębiorcy. Forum Inwestycyjne to niezwykle cenne przedsięwzięcie, które sprzyja wymianie poglądów, doświadczeń i promocji społecznego zaangażowania w realizację pomysłów, mających wpływ na budowanie silnego oraz konkurencyjnego regionu.”

Tereny Inwestycyjne

Aktualności

  • Do grona patronów i partnerów MFI dołączyły w maju następujące instytucje: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce, Polsko-Turecka Izba Gospodarcza, Ambasada Austrii, Powiatowa Izba Gospodarcza w Sochaczewie.

    Więcej...
  • 15 kwietnia 2013 r. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Pan Janusz Piechociński podjął decyzję o objęciu Mazowieckiego Forum Inwestycyjnego w Sochaczewie honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

    Więcej...
  • 28 marca 2013 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przyjął propozycję objęcia honorowego patronatu nad Mazowieckim Forum Inwestycyjnym.

    Więcej...


Organizatorzy

Urząd Miejski w Sochaczewie
Referat Obsługi Inwestora i Działalności Gospodarczej
ul. 1 Maja 16
96-500 Sochaczew
tel.: +48 46 862 22 35 w. 315
mobile: +48 603 755 585
e-mail: Beata.Fastyn@sochaczew.pl